SFI - Behandlingstilbud

Gruppetrening / bassengtrening  • Gruppetrening på rekvisisjon (hjerte-/lunge pasienter og neurologiske pasienter)
  • Bassengtrening i varmtvannsbasseng
  • Saltrening med instruktør
  • Mensendieck gymnastikk
  • Spinninggrupper

Se priser på siden Aktuelt
TILBAKE TIL BEHANDLINGSTILBUD