SFI - Behandlingstilbud

Redcord / Set / NeuracTerapimaster er et trenings- og behandlingskonsept som er utviklet i Norge av norske fysioterapeuter. Gjennom årene så har behandlingsmetoden og produktet endret navn opptil flere ganger. Fra Terapimaster, SET (sling exercise therapy), slyngetrening, Redcord og nå til slutt Neurac. Selv om metoden har vært mer eller mindre den samme i disse årene, så har dokumentasjonen som gir grunnlag for behandlingsmetoden forsterket seg år for år. Det samme har populariteten. Idag benyttes metoden på fysikalske institutt og treningssenter over hele Norge og 25 andre land i verden.

Neurac er en metode hvor man trener i et slyngesystem. Slyngene henger i taket og stilles inn på en slik måte at man kan trene deler av kroppen og avlaste andre deler. Slyngene kan benyttes til å trene generell styrke eller for å trene opp en spesiell kroppsdel som er skadet.

Hvordan virker Neurac?
Ved langvarig smerte så skjer det noe med kommunikasjonen mellom hjernen og musklene. Samspillet forstyrres og hjernen læres opp til å motta smertesignaler fra musklene i det aktuelle området. Neurac stimulerer kommunikasjonen mellom disse strukturene slik at vi kan oppnå normal kontroll og funksjon i muskler og ledd.

Et ledd er kontrollert av en rekke muskler som styres av nervesystemet for å sørge for stabilitet og styrke. Sammen med leddbånd og leddkapsler så styrer musklene funksjonen til leddet. Dette systemet er spesielt komplisert i korsrygg og nakke hvor leddene er organsiert på en komplisert måte. Sjansene for at en skade eller feilbelastning av disse områdene kan utvikle seg til et kronisk problem er derfor tilstede.

Om musklene som skal styre leddet ikke kommuniserer godt nok med hjernen og resten av nervesystemet, så risikerer man redusert leddkontroll og smerter. Hva kan behandles med Neurac metoden?

Pasient som kommer i betraktning for behandling og trening med Neurac har plager fra nakke, korsrygg eller skuldre. Behandling av ryggraden er spesielt godt egnet med Neurac- metoden da disse leddene er spesielt avhengig av musklene rundt for å ha normal funksjon.

Pasienter med kroniske nakkeplager, whiplash, ustabile skuldre, impingement i skulder og korsyggsmerter kan ha nytte av Neurac som en del av deres behandlingsopplegg.
TILBAKE TIL BEHANDLINGSTILBUD