SFI - Behandlingstilbud

Psykomotorisk fysioterapiI psykomotorisk fysioterapi, eller psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi, behandles et bredt spekter av funksjonsproblemer som anspenthet, muskel-og skjelettlidelser, og psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad som f.eks spiseforstyrrelser, angst og depresjon. Kroniske smertetilstander, utbrenthet, astma og andre former for pustebesvær kan også nyte godt av denne behandlingsformen.

Psykomotorisk fysioterapi er først og fremst en avspenningsbehandling. Dette oppnås vanligvis ved tøying, massasje og øvelser. Pusten er sentral i denne behandlingsformen. Behandlingen tar sikte på å bevisstgjøre reaksjonsmønstre, og dermed forandre uheldige vaner.

Behandlingen egner seg spesielt for pasienter med smerter fra nakke, skulder, hode, og rygg, grunnet stress og lettere nervøse reaksjoner. Behandlingen strekker seg ofte over lang tid, som regel med konsultasjoner en gang i uken til å begynne med, og sjeldnere etter hvert. En behandlingstime er vanligvis mellom 45 og 60 minutter.
TILBAKE TIL BEHANDLINGSTILBUD