SFI - Behandlingstilbud

IdrettsfysioterapiIdrettsfysioterapi er et tilbud til topp- og breddeidrett, barn og eldre. Fysioterapeuter med denne tilleggsutdannelsen har en dypere kunnskap i det å undersøke, veilede og behandle idrettsrelaterte skader fra bevegelses-apparatet.

Behandlingen skal være med på å forebygge skader og stimulere til fysisk aktivitet i befolkningen. Idrettsfysioterapi er aktiv rehabilitering av alle typer skader.
TILBAKE TIL BEHANDLINGSTILBUD