SFI - Behandlingstilbud

BarnefysioterapiBarna lærer med lekende letthet. Slik finner de ut om verden rundt seg og utvikler sanser og motorikk. Det synlige resultat av motorisk utvikling er at barn gradvis tilegner seg nye bevegelser og ferdigheter.

Av forskjellige grunner kan det skje at barnet har motoriske utviklingsvansker. De kan få hjelp av en barnefysioterapeut. Kjennskap til normal bevegelse og utvikling er nødvendig når et barn utvikler seg annerledes enn forventet. Fysioterapibehandling av alle barn under 12 år, og av ungdom med bestemte diagnoser er gratis med henvisning fra lege (fysioterapeuten må ha driftilskudd fra kommunen).
TILBAKE TIL BEHANDLINGSTILBUD