SFI - Behandlingstilbud

Trykkbølgebehandling (ESWT)Shockwave er en akustisk bølge som tilfører høy energi til smertepunkter/triggerpunkter. En serie av disse bølgene appliseres på området som skal behandles. Dette setter i gang en rekke fysiologiske reaksjoner i vevet som stimulerer kroppens egne reparasjonsprosesser.

Trykkbølgebehandling er et alternativ for deg som har forsøkt annen behandling uten varig effekt.

Behandlingen er mest effektiv på kroniske lidelser, og benyttes derfor ikke ved akutte senebetennelser eller smertetilstander.


Trykkbølgebehandling benyttes blant annet ved følgende diagnoser:

  • Smerter i akillessener
  • Smertefull skulder
  • Smerter i kne
  • Tennis/golfalbu
  • Smerter under foten/ plantar fasciitis
  • Kalkansamling i senevev
  • Smertepunkter/triggerpunkter

En behandling tar ca 10 minutter og kun 3-5 behandlinger er nødvendig med ukentlige intervaller.
TILBAKE TIL BEHANDLINGSTILBUD